Nepřizpůsobiví

by Potmě

/

about

Všichni o nich mluví, všichni o nich všechno vědí. A nejvíc ti, kteří nevědí vůbec nic.

lyrics

prý máme problém ale ten není v nás vy jste náš problém a my zas váš
prý mám problém / ten není ve mně vy jste můj problém tak poslouchejte
problém je, že už vám nevěřím není to pravda co dnes vítězí
je to lež a jenom ta je ryzí se vší tou televizí plnou krizí, plnou slibů, vizí a pandemií
co chytnou jenom ti, kteří ji vidí
problém je že jsme pořád lidi ne čísla vaší statistiky/nejsme hodnoty pro vaše tabulky
problém je že věřit nechceme/ že naše hodnota se rovná spotřebě
spravedlnost ta zarytě mlčí / skrze kamerovej systém jí vydloubnuli oči
svět je vytočenej a přece se točí / a přece se točí
málo nám stačí / málo stačí k zlosti / nechceme se srovnat s nerovností
kde jsme dneska my budou zítra další s námi
propadáme se do hluboký jámy
propadáme se na dno pyramidy / prý už nejsme lidi / prý už nejsme lidi
jsme sociálně vyloučení / nepřizpůsobiví
odmítli jsme hrát podle jejich pravidel / odmítli jsme poslušně čekat na příděl/
odmítli jsme se slušně chovat /kupovat/platit/vlastnit /produkovat
chtějí nás učit lásce k vlasti / skrze tuhle vládu / chtějí nás učit lásce ke státu a kapitálu
vždyť byla revoluce a teď jsme svobodný /všechno můžem zvládnout/všechno můžeme mít
na všechno dneska máme školy/problém je, že do nich nechceme chodit
učit se poslouchat / přizpůsobit / papouškovat cizí názory
nikdy je nepochopit
problém je, že my jsme vaše krize / jsou nás milióny nejde nás donekonečna přehlížet nebo nechat zmizet
nikdo vám nevěří a tak přicházíme si vzít zpátky nejen to co smíme
ne to co zaplatíme / co vy nám dáte / je nám jedno co vy děláte / co vyděláte
zoufalá doba si žádá zoufalé činy/ krademe/ bereme/ bez pocitu viny

málo nám stačí / málo stačí k zlosti / nechceme se srovnat s nerovností
kde jsme dneska my budou zítra další s námi
propadáme se do hluboký jámy
propadáme se na dno pyramidy / prý už nejsme lidi / prý už nejsme lidi
jsme sociálně vyloučení / nepřizpůsobiví
jak se můžeš divit jak se můžete divit/že nejdeme daleko pro slova/že chceme násilí/ že chceme bojovat/ že nám nestačí poklidně demonstrovat
vždyť se nám smějí se z oken/ ti co nesnášíme/ přitom my snášíme tuny jejich hoven/ směje se vládnoucí nesmrtelná elita/ chce zamítat/ snižovat/ trestat/ zatýkat
problém je, že to my jsme jejich soudce a my jsme kat/ to my jsme kat
problém je, že budem bojkotovat/okupovat/vzdorovat/stávkovat
problém je, že už se nebojíme zpátky vzít to co nám vzali
problém je že jsme teď a tady
teď a tady
připravený

připravený
na všechno


__________________________________

attempt to translate... :)

i've heared we've got a problem, but that's not ours problem, you are our problem and we are yours
i've heared i've got a problem but that's not mine, you are my problem so listen:
problem is that i don't trust you anymore, truth is not winning know, the lie is.
and only lie is pure in TV stuffed with crisis, promises, visions and pandemies
wich can infect only those who sees them
problem is that we're still people, not just a numbers in your statistics/we're not a values
for your charts
problem is we donť believe, that our value amount to our consumption
justice in obdurate silence/ their eyes are poked out by cctv
world is turned off but it's still turning

we don't need uch/we don't need much to anger/we don't play fair with unfairness
when we're know, tomorow will be others too
we're falling into deep hole
to the bottom of pyramide/i've heard we're not a people anymore/i've heard we're not a people anymore
we're socialy excluded and unadaptable

we refused to play their games/ we refused to docily wait for our share
we refused to behave polite/we refused to buy/to pay/to own/to produce
they want us to learn a nationalism/throught this goverment//they want us to learn to love state and capital
i've heared there was a revolution and now we're free/we can everything handle
we can everything have
we have schools for everything/the problem is we don't want to attend them
don't wanna learn to obey, learn to adaptate/repeat others belifs
problem is we're your crisis/there are milions of us/you can't just ignore us or let us dissapear
nobody belives you/so we're here to take, not just what you allow us to,
nor what we pay for/not what you gave us, we're able to dare for
desperate actions in desperate times/we're stealing, taking over/ without feelings of being guilty

we don't need much/we don't need much to anger/we don't play fair with unfairness
when we're know, tomorow will be others too
we're falling into deep hole
to the bottom of pyramide/i've heard we're not a people anymore/i've heard we're not a people anymore
we're socialy excluded and unadaptable

how can you be surprised/of our hate and crimes/of our violence
we wanna fight/it's too late to demonstrate
when those we hate/ are laughing
laughing elite rules the world/they want to refuse/to punish/to humiliate/ to arrest
problem is we're the judge and we're the executioner/we're the executioner
problem is we gonna fight/occupy/resist/strike
problem is we're not afraid to take what is ours
problem is we're right here right now
ready ready ready
for everything

credits

released October 24, 2011

tags

license

all rights reserved

about

Potmě Czech Republic

Feminist, anarchist, pizza and cake lover, dreamer.

I am like the sea.

contact / help

Contact Potmě

Streaming and
Download help